Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership). Một hiệp định thương mại tự do giữa các quốc gia lãnh thổ thuộc châu Á-Thái Bình Dương gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, Peru, New Zealand, Singapore và Việt Nam, tiền thân ban đầu của hiệp định này là TPP nhưng sau đó Hoa Kỳ rút ra khỏi hiệp định và không tham gia.

Hiệp định này đã được các quốc gia thông qua đầu tiên là Australia, Canada, Japan, Mexico, Singapore, New Zealand, Việt Nam, Peru có hiệu lực chính thức từ ngày 30/12/2018. Nhưng ở Việt Nam thì ngày 14 tháng 01 năm 2019 mới chính thức có hiệu lực và Peru ngày 19 tháng 09 năm 2021.

CPTPP MAP

Đây là một trong những hiệp định lớn nhất toàn cầu, chứa trọn 13,5% GDP toàn cầu. Dù là một hiệp định lớn và miễn hàng rào thuế quan nhưng cũng đặt ra thách thức vô cùng lớn với quốc gia nhiều doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, phải đương đầu với những doanh nghiệp lớn có nguồn vốn có thể kiểm soát và thống lĩnh thị trường ở nhiều mặt.

Tuy không có nhiều thay đổi so với TPP nhưng nó có hai điều khoản đáng chú ý là đầu tư và sở hữu trí tuệ. Trong đó có 22 điều khoản không thay đổi nhiều và đáng kể, riêng đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ thì thơi gian bảo  hộ hiệu lực bằng sáng chế đối với dược phẩm sẽ giảm xuống, thu hẹp giới hạn tác quyền với kỹ thuật và thông tin.

Không giống với các Hiệp định thương mại tự do thông thường, CPTPP có những đặc điểm khác là việc cấp bằng không quy định nhất thiết phải thống nhất với nhau, nhưng lĩnh vực công nghiệp điện tử phải các quy định cấp bằng chung.

Ngày 01 tháng 02 năm 2021, Vương quốc Anh yêu cầu tham gia CPTPP ngày hôm sau các quốc gia thành viên đã đồng thuận yêu cầu của Vương quốc Anh và bắt đầu đàm phán các điều khoản trong hiệp định.

Sources: