Pháp Lý Kinh Doanh

Hoạt động thường nhật trong kinh doanh của các doanh nghiệp luôn phát sinh rủi ro và các mối nguy cơ tìm ẩn. Cần tổ chức và vận hành tốt tránh phát sinh để doanh nghiệp tồn tại hoạt động có hiệu quả, Aliat Legal sẽ là đối tác đáng tin cậy để khách hàng lựa chọn.

 • Đăng ký giấy phép: Các loại giấy phép kinh doanh thông thường và kinh doanh có điều kiện, chứng nhận tiêu chuẩn và chứng nhận hợp quy theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Điều hành và tuần thủ: Tư vấn hoạt động điều hành và giám sát tuân thủ nội bộ, xây dựng bộ khung nội quy chuẩn, xây dựng mô hình công ty và tái thiết các mô hình kinh doanh.
 • Các vấn đề pháp lý khác: Liên quan đến lĩnh vực đầu tư, thành lập doanh nghiệp, hoạt động đầu tư, mở rộng chi nhánh.  

Nhiều năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư ở các khâu, quy trình và gian đoạn khác nhau. Từ giai đoạn tiền đề chuẩn bị hồ sơ dự án, xây dựng cấu trúc hình thức kinh doanh đến giai đoạn mở rộng quy mô thị trường tại Việt Nam và nước ngoài.

 • Tư vấn mô hình kinh doanh phù hợp với thực tế và yêu cầu của khách hàng, đối tác nước ngoài và Việt Nam.
 • Thực hiện phân tích kiểm tra, đánh giá các nguy cơ phát sinh mà khách hàng có thể đối mặt cũng như tiềm năng đầu tư vào các dự án.
 • Nghiên cứu tính khả thi của dự án trước và sau giai đoạn đầu tư để có được báo cáo tổng quan về dự án.
 • Tham gia tư vấn và đàm phán hợp đồng hợp tác, liên kết, liên doanh.
 • Đại diện các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng liên hệ và làm việc với cơ quan chức năng thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép liên quan.

Hoạt động sát nhập, cổ phần hóa ở Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến và rộng khắp do sự tác động, yêu cầu xu hướng của thị trường. Hoạt động này yêu cầu phải có sự kết hợp giữa các nhân tố pháp luật chuyên môn và chuyên gia tài chính, để có thực hiện việc cổ phần hóa đúng quy trình pháp luật.

Chúng tôi tư vấn hỗn hợp các chế định thương mại và pháp luật giúp khách hàng an tâm giao phó:

 • Kiểm toán nội bộ, đánh giá các mục tiêu do khách hàng đưa ra và các giao dịch thương mại khả quan để đưa ra được các đối pháp phù hợp cho khách hàng.
 • Xây dựng dự thảo các “Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác” liên quan đến hợp tác liên doanh, phân chia mua bán cổ phần doanh nghiệp, mua bán sát nhập doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ các thủ tục hành chính pháp lý cần thiết.

Hợp đồng là nơi ghi nhận trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các bên tham gia ký kết. Luật sư chuyên môn của Aliat Legal sẽ tư vấn đảm bảo quyền lợi của khách hàng đối trọng và công bằng trong mọi loại hợp đồng.

 • Tư vấn pháp luật và quy định của Việt Nam cũng như các yêu cầu theo pháp luật, thông lệ, tập quán quốc tế và các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng.
 • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiêp, văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam.
 • Đàm phán và ký kết hợp đồng thương mại, hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng phân phối, hợp đồng nhượng quyền, hợp đồng chuyển giao công nghệ.
 • Soạn thảo và thẩm tra lại hợp đồng, thỏa thuận thương mại, giao kết hợp đồng.
 • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện hợp đồng theo đúng pháp luật, điều khoản thực hiện hợp đồng.

Nhân sự là yếu tố quan trọng và là chìa khóa thành công cho mọi tổ chức. Doanh nghiệp cần giải quyết các xung động liên quan đến vấn đề lao động phức tạp phát sinh trong quá trình điều hành nhân sự.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng những vấn đề liên quan:

 • Tư vấn tuyển dụng và quy trình tuyển dụng.
 • Soạn thảo, thẩm tra, tham gia hỗ trợ thực hiện ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và điều khoản liên quan đến hợp đồng tư vấn dịch vụ.
 • Tư vấn xây dựng nội quy lao động nội bộ, thỏa thuận phân công lao động, sổ tay nhân sự, quy định quản lý công ty.
 • Thiết lập các chính sách phúc lợi và quy trình kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Thỏa thuận thành lập, hoạt động Công Đoàn trong doanh nghiệp và các chính sách cho người lao động.
 • Cung cấp tư vấn dịch vụ an toàn lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
 • Di trú và thị thực, giấy phép lao động cho người nước ngoài, các vấn đề về thuế, các dịch vụ pháp lý khác liên quan đến người lao động định cư ở nước ngoài và người nước ngoài lao động định cư ở Việt Nam.
 • Tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp lao động, thỏa thuận giải quyết tranh chấp và thủ tục dân sự, tố tụng dân sự tại Tòa án.
 • Các vấn đề pháp lý lao động khác.

Chúng tôi liên kết tư vấn tổng hợp dịch vụ liên quan đến bất động sản:

 • Tư vấn điều kiện, thủ tục, quy trình đầu tư vào dự án bất động sản theo yêu cầu quy định của pháp luật và cơ quan địa phương.
 • Hỗ trợ thực hiện đăng ký giấy phép đầu tư dự án bất động sản, giấy phép xây dựng công trình, giấy phép thuê mướn và cấp đất dự án bất động sản tại các địa phương, báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ thiết kế công trình xây dựng, biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy, chứng chỉ năng lực xây dựng, giấy phép chủ đầu tư.
 • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý giai đoạn chuẩn bị hồ sơ dự án, đàm phán, điều hành thực hiện thỏa thuận tài chính như hợp tác đầu tư hoặc cấp vốn tín dụng từ các tổ chức khác.
 • Thu nhập thông tin, đánh giá và báo cáo tổng hợp vấn đề pháp lý liên quan đến dự án và khu vực dự án, công trình.
 • Hỗ trợ thực hiện hợp đồng tín dụng cho tổ chức cá nhân, thực hiện cầm cố, thế chấp tài sản và các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng.
 • Chuẩn bị hồ sơ dự thầu và tham gia đấu thầu xây dựng công trình dự án.
 • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý giai đoạn chuẩn bị hồ sơ dự án, đàm phán, điều hành thực hiện hợp đồng với nhà thầu, nhà cung cấp vật liệu xây dựng xuyên suốt quá trình vận hành xây dựng dự án.
 • Tư vấn và soạn thảo các dạng hợp đồng mua bán kinh doanh bất động sản.

Các vấn đề pháp lý liên quan đến thuế luôn là vấn đề quan trọng bậc nhất của các doanh nghiệp, chúng tôi tư vấn về các lĩnh vực:

 • Thực hiện thủ tục, đăng ký và khai báo mã số Thuế
 • Tư vấn các mức thuế và loại thuế sẽ được áp dụng trong các lĩnh vực, mức khung thuế đặc biệt.
 • Xem xét áp dụng những trường hợp đủ điều kiện được miễn giảm thuế và các trường hợp được hưởng ưu đãi thuế.
 • Tư vấn và đăng ký để được áp dụng “Tránh đánh thuế hai lần” giữa Việt Nam và các nước.
 • Đánh giá và phân tích các nguy cơ, rủi ro về thuế, kiểm tra toàn diện những vấn đề có thể phát sinh theo quy định luật Việt Nam.

Tư vấn cho khách hàng phương hướng và chiến lược giải quyết tranh chấp từ Tòa án đến giải quyết ngoài Tòa án, hòa giải và theo con đường Trọng tài. Luật sư của Aliat Legal đã trải qua nhiều vụ việc liên quan:

 • Giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án
 • Trọng tài
 • Tranh tụng tại Tòa án