SEPs và FRAND là gì ? Tầm quan trọng áp dụng cho ngành công nghiệp sản xuất

Bằng sáng chế tiêu chuẩn thiết yếu (Standard Essential Patents-SEPs) và (Reasonable and non-discriminatory licensing-FRAND) Các điều khoản hợp lý và không phân biệt đối xử, còn được gọi là các điều khoản công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử. Biểu thị một cam kết cấp phép tự nguyện mà các tổ chức tiêu chuẩn thường yêu cầu từ chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, hoặc có thể trở thành, cần thiết để thực hành kỹ thuật Tiêu chuẩn.

SEPs và FRAND là yếu tố cơ bản quan trọng được tuân thủ và áp dụng trong công nghiệp sản xuất đặc biệt là sản xuất điện thoại di động. Các nhà sản xuất và kể cả các chủ sở hữu quyền cũng phải bắt buộc tuân theo các điều khoản nguyên tắc, tiêu chuẩn chung trên để thống nhất sản xuất trên toàn cầu. Nếu tuyên bố sản bằng sáng chế( hoặc thường sẽ là đăng ký) theo tiêu chuẩn SEPs thì khi giải quyết tranh chấp, đàm phán dựa trên tiêu chuẩn FRAND. Đặc biệt là chi phí nhượng quyền khi mua hoặc sử dụng, cách thức tính toán chi phí đàm phán cũng phải theo nguyên tắc cơ bản của SEPs và FRAND.

Bằng sáng chế tiêu chuẩn thiết yếu (Standard Essential Patents-SEPs)

Tiểu chuẩn này định hình ngành công nghiệp sản xuất toàn cầu, khi tất cả các ngành phải một theo một tiêu chuẩn chung và thống nhất. Để thuận tiện trong quá trình sản xuất và chung một môi trường thân thiện hơn, cạnh tranh công bằng. SEPs thường được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất viễn thông vì cần phải tích hợp các dòng điện thoại khác nhau của những hãng sản xuất khác nhau như các linh kiện, phụ kiện kết hợp với nhau để cho ra một sản phẩm cuối.

SEPs là tiêu chuẩn gần như bắt buộc, đa số các quốc phát triển có ngành sản xuất lớn đều áp dụng. Nhằm mục đích tránh các chủ thể sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với các ông lớn có xu hướng áp đặt các công ty nhỏ hơn và ngược lại giúp chủ thể quyền có thể cạnh tranh lành mạnh tránh bị vi phạm. Do đó, SEPs cần có những quy định điểu chỉnh những vấn đề phát sinh, tạo ra một bộ khung pháp lý để các bên thuân thủ. SEPs thường được áp dụng khi chủ thể quyền tuyên bố áp dụng hoặc đăng ký Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu ETSI (European Telecommunications Standard Institute), các tổ thức tiêu chuẩn khác tương tự trên toàn cầu.

Các điều khoản hợp lý và không phân biệt đối xử FRAND

Khi một sáng chế tuyên bố áp dụng SEPs thì sẽ theo nguyên tắc tiêu chuẩn, pháp lý  FRAND(Fair, Reasonable and Non-discriminatory) dựa trên nguyên tắc công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử. Nếu từ chối áp dụng SEPs hoặc FRAND có thể sẽ vi phạm các khu định pháp lý của châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản.

  • Công bằng: Nguyên tắc này dựa trên các điều khoản của các luật cạnh tranh công bằng, chống độc quyền, sự công bằng được xem xét bởi hành vi chứ không xem xét chống cạnh tranh và không hạn chế cạnh tranh dù có thể công ty nào đó đang có vị thế chiếm lĩnh thị trường, không áp dụng đến yếu tố thị trường. Các chi phí nhượng quyền, điều kiện để mua hoặc bán nhượng quyền đều thống nhất như nhau, các công ty chủ thể quyền không được ép buộc các điều kiện khác nhau để bán nhượng quyền sáng chế, không được gây áp lực để bắt buộc mua các sản phẩm khác không liên quan hoặc đính kèm theo.
  • Hợp lý: Chi phí nhượng quyền phải dựa vào tình hình thực tế và hợp lý phải có một phương pháp nhất định để áp dụng chung. Không được tăng giá khi không có lý chính đáng, tỷ lệ chi phí nhượng quyền cũng phải hợp lý và khoa học
  • Không phân biệt đối xử: Các chủ thể quyền phải cam kết không phân biệt đối xử giữa những người mua nhượng quyền với nhau theo cùng một điều kiện và phương thức. Chi phí nhượng quyền không thể bị thay đổi nếu đối tác mua nhiều hơn hoặc sản xuất số lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên giảm giá, trong cùng một lĩnh vực sản xuất, phải luôn duy trì đảm bảo các những người mới tiếp cận với các đối tác cũ  điều kiện luôn như nhau.

Sources: