sở hữu trí tuệ

Sáng tạo là chìa khóa cho sự thành công cho tất cả doanh nghiệp. Bảo vệ, đăng ký quyền và nhượng quyền thương mại để tối ưu hóa giá trị các quyền này tạo ra cơ hội để tiến bước tiên phong.

Chúng tôi giúp bạn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến nhượng quyền thương mại, quyền sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn đánh giá đơn đăng ký nhãn hiệu, bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, phần mềm, quyền tác giả đáp ứng yêu cầu, thủ tục hình thức theo luật định.
 • Tư vấn, đánh giá thực hiện nhượng quyền thương mại giữa các chủ thể.
 • Tham gia đàm phán thực hiện giao kết nhượng quyền thương mại.
 • Soạn thảo, thẩm tra thỏa thuận nhượng quyền thương mại.
 • Chuẩn bị hồ sơ theo thủ tục đăng ký, giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến sở hữu trí tuệ.
 • Các giấy phép, giấy chứng nhận liên quan khác.

Đội ngũ chuyên viên kinh nghiệm thực hiện chuẩn bị hồ sơ và đăng ký tại Lào, Campuchia và Việt Nam. Đội ngũ hỗn hợp của chúng tôi bao gồm nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau như kỹ sư truyền thông thông tin, kỹ sư điện dân dụng, sinh hóa học, dược sĩ, bào chế viên, kỹ thuật cơ học.

Nhóm chuyên viên sáng chế hỗ trợ khách hàng ở Việt Nam, Lào, Campuchia

 • Tư vấn các quy định pháp lý về sáng chế và thủ tục đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích.
 • Tra cứu văn bằng bảo hộ và tài liệu kỹ thuật chuyên môn.
 • Soạn thảo “Bản miêu tả đặc tính kỹ thuật” và phúc trình công văn bảo hộ bao gồm các bản dịch thuật cung cấp cho cơ quan hữu quan xem xét các vấn đề liên quan đến bảo vệ và cấp văn bằng sáng chế.
 • Thực hiện đăng ký văn bằng sáng chế và tranh biện tại các cơ quan hữu quan.
 • Đánh giá, kiểm tra và thông báo thời hạn bảo hộ văn bằng hằng năm.
 • Đăng ký và thẩm tra đơn đăng ký, chuyển nhượng, phản đối đơn đăng ký cấp văn bằng bảo hộ, hủy đơn đăng ký, phúc trình công văn bảo vệ đơn và văn bằng bảo hộ.
 • Đánh giá và phân tích tổng hợp các nguy cơ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 • Các vấn đề khác có liên quan.

Kiểu dáng công nghiệp được bộc lộ thể hiện qua hình thức bên ngoài sản phẩm. Được thể hiện qua không gian ba chiều như hình dạng và bề mặt nổi của sản phẩm hoặc không gian hai chiều như màu sắc và đặc tính mẫu sản phẩm

 • Nghiên cứu thiết kế kiểu dáng công nghiệp để đạt được mục đích yêu cầu của kiểu dáng về mặt kỹ thuật và pháp luật.
 • Soạn thảo “Bản miêu tả đặc tính kỹ thuật” và phúc trình công văn bảo vệ đơn đăng ký, văn bằng bảo hộ. Dịch thuật “Bản miêu tả đặc tính kỹ thuật” và tài liệu liên quan, chuẩn bị các bản thảo, bản vẽ thiết kế và hình ảnh cần thiết.
 • Thực hiện đăng ký văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và tranh biện tại các cơ quan hữu quan, gia hạn thời hạn bảo hộ.
 • Đánh giá và báo cáo văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, chuyển nhượng đơn và văn bằng, phản đối đăng ký cấp văn bằng bảo hộ, hủy đơn đăng ký, phúc trình công văn bảo vệ đơn và văn bằng bảo hộ.
 • Đánh giá và phân tích tổng hợp các nguy cơ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp.
 • Các vấn đề khác có liên quan.

.

Chúng tôi cung cấp tư vấn nhiều lĩnh vực liên quan đến tạo lập và bảo về quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Tham gia tư vấn nhiều vụ việc lớn nhỏ trong nhiều năm, các Luật sư của chúng tôi với nhiều kinh nghiệm và năng lực pháp lý chuyên môn nhạy bén trong xử lý giải quyết vấn đề từ nhiều ngành nghề công nghiệp và kỹ thuật.

 • Nghiên cứu và nhận định tỉ lệ thành công của đơn đăng ký nhãn hiệu, những nhãn hiệu hiện hữu và có khả năng xung đột gây nhầm lẫn.
 • Thực hiện đăng ký văn bằng bảo hộ nhãn hiện và tranh biện tại các cơ quan hữu quan, gia hạn thời hạn bảo hộ.
 • Đánh giá và báo cáo văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chuyển nhượng đơn và văn bằng, phản đối đăng ký cấp văn bằng bảo hộ, hủy đơn đăng ký, phúc trình công văn bảo vệ đơn và văn bằng bảo hộ.
 • Đánh giá và phân tích tổng hợp các nguy cơ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu.
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài theo hệ thống Madrid, tổ chức nhãn hiệu quốc tế và đăng ký ở các nước Đông Nam Á, Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Âu, Hoa Kỳ các khu vực, vùng lãnh thổ khác.
 • Tư vấn, hỗ trợ và thực hiện dự án đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, quản lý sử dụng, tạo lập danh tiếng chỉ dẫn địa lý.
 • Các vấn đề khác có liên quan.

Quyền tác giả là quyền bảo hộ bao gồm tác phẩm văn học, tác phẩm âm nhạc, kịch bản văn học nghệ thuật, bản ghi âm, ghi hình, hình ảnh, tranh vẽ, đa phương tiện truyền thông và phần mềm máy tính. Quyền sinh ra nhằm ngăn chặn sử dụng trái phép như sao chép, biểu diễn trái luật định

Chúng tôi tư vấn toàn bộ khía cạnh phát sinh liên quan quyền tác giả như sở hữu, đăng ký, thực thi xử lý tranh chấp:

 • Tư vấn xây dựng và bảo về quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Tư vấn, hỗ trợ và tham gia đàm phán, chuyển nhượng quyền tác giả, soạn thảo thẩm tra hợp đồng chuyển nhượng quyền tác và quyền liên quan.
 • Phản đối và yêu cầu hủy đơn đăng ký cạnh tranh không lành mạnh.
 • Thực thi quyền tác giả bao gồm gửi thư khuyến cáo và phối hợp với lực lượng thực thi nhà nước xử lý giải quyết vi phạm.
 • Đại diện khách hàng tham gia thủ tục tranh tụng tại Tòa án giải quyết tranh chấp quyền tác giả
 • Các vấn đề khác có liên quan.

Đội ngũ Luật sư chúng tôi sẽ giúp khách hàng:

 • Tư vấn các thông tin liên quan đến kỹ thuật phần mềm, bảo vệ quyền tác giả đối với phần mềm
 • Hỗ trợ nâng cấp xây dựng hệ thống an ninh cho phần mềm
 • Đăng ký tên miền và xử lý giải quyết tranh chấp tên miền, tranh tụng tại Tòa án
 • Các vấn đề khác có liên quan.

Bảo vệ giống cây trồng là động lực để thương mại hóa và khai thác cơ hội phát triển

 • Nghiên cứu, đánh giá, phân tích khả năng và tỉ lệ được cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng.
 • Chuẩn bị hồ sơ pháp lý để đăng ký bảo hộ giống cây trồng bản dịch, miểu tả đặc tính cây trồng và dữ liệu.
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo luật định tại Việt Nam và các thành viên của Liên minh quốc tế về bảo vệ giống cây trồng (UPOV-International Union for The Protection of New Varieties of Plants).
 • Giải quyết tranh chấp liên quan đến giống cây trồng.

Hỗ trợ khách hàng quản lý tài sản trí tuệ

 • Thẩm định tài sản trí tuệ để có thông tin dữ liệu toàn diện thực hiện quản lý chiến lược tài sản trí tuệ
 • Nghiên cứu tiền đề hồ sơ pháp lý liên quan đến toàn bộ quyền tài sản trí tuệ
 • Thẩm tra danh mục hiện hữu của tài sản trí tuệ, nhận xét ưu nhược điểm