Tòa Án Sáng Chế Châu Âu sẽ được thành lập năm 2022

EU đã phôi thai xây dựng một Tòa án Sáng Chế (Unified Patent Court-UPC) chung cho các nước thành viên từ rất lâu để thống nhất giải quyết các vụ việc chung. Giai đoạn cuối cùng bắt đầu hoàn thiện và phát triển từ ngày 19 tháng 01 năm 2022 các nước thành viên châu Âu sẽ thông qua. Tòa án sáng chế có thể sẽ đi vào hoạt động chính thức vào giữa tháng 08 năm 2022.

Có thể nói quá trình hình thành đã được thảo luận nhiều năm trước khi hệ thống các nước thành viên luôn đưa ra các phán quyết trái ngược nhau và áp dụng luật không thống nhất trên mãnh đất lục địa già. Tòa án Sáng chế có thể đưa ra phán quyết cho một vụ việc thống nhất trên lãnh thổ các nước thành viên châu Âu. Tuy nhiên sẽ có những giới hạn nhất định được xem xét vì mỗi nước thành viên sẽ có cơ chế luật pháp bảo hộ riêng đặc biệt là bảo hộ cho các chủ thể quyền nội bộ của mỗi quốc gia.

Điểm khác biệt đáng chú ý là các bằng sáng chế châu Âu sẽ có hiêu lực trên lãnh thổ các nước thành viên tương tự với nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp đã từng áp dụng. Thống nhất bảo hộ toàn bộ các bằng sáng chế trên lãnh thổ châu Âu kết hợp với luật pháp ở mỗi quốc gia thành viên sẽ ghi nhận được xem xét hỗ trợ khi đưa ra phán quyết.

Chính vì lý do đó nhiều thành viên đã trì hoãn trong nhiều năm việc thông qua cơ chế giải quyết xung đột chung ở châu Âu, điển hình là Vương quốc Anh khi còn là thành viên EU đã nhiều lần từ chối thông qua quyết định thành lập Tòa án Sáng chế. Đức cũng là thành viên không thông qua quyết định này mãi cho đến tháng 09 năm 2021 họ mới chấp nhận các điều khoản của (the Protocol on the Provisional Application of the Agreement) PAP. Vương quốc Anh vẫn không tham gia UPC dù dưới tư cách thành viên ngoài cho thấy nước Anh vẫn muốn áp dụng cơ chế riêng.

aliat legal

Các điều khoản của Unified Patent Court (PAP) là mấu chốt ở giai đoạn cuối cùng, đây cũng được xem là giai đoạn hoàn thiện cuối cùng xây dựng Tòa án thống nhất. PAP đã chính thức có hiệu lực khi Tổng thư ký hội đồng Liên minh châu Âu tuyên bố xác nhận ngày 19 tháng 01 năm 2022.

Áo là quốc gia đầu tiên của liên minh châu Âu thông qua trước tiên và đã tạo tiền đề giúp các quốc gia khác thông qua. Theo quy định chung của EU, phải có ít nhất 13 thành viên của EU thông qua PAP thì mới có hiệu lực áp dụng. Nhiều quốc gia thành viên đã bắt đầu thông qua các điều khoản này, chính phủ nhiều nước đã bắt đầu lộ trình thay đổi luật nội dung để phù hợp với UPA để giải quyết các xung đột trong tương lai. Các nước đã chuẩn bị tinh thần để hình thành Tòa án mới và chỉ chờ đợi chính thức hoạt động.

 

Nguồn: